Egy buddhista centrum jelentősége

Készült: 2013. 01. 16.

Amikor menedéket veszünk egy buddhista tanítótól, kifejezzük azt a szándékunkat, hogy a Buddha által adott módszerek gyakorlásával el szeretnénk érni a célt: megvilágosodni minden lény javára.

16karmapa

Ezt három lépés gyakorlásával tesszük. Elsősorban információra, tanításokra van szükségünk, hiszen a tudatunk újból és újból visszaesik a kettősség érzékelésének állapotába, így minden tanítást érzékelhetünk frissnek és aktuálisnak.

Másodszorra szükségünk van rendszeres meditációra, hiszen a tudatot elhomályosító fátylakat ez a módszer hivatott eltávolítani. Egyre erőteljesebben bontakozik ki a tudat világossága, így a gyakorlás segítségével egyre közelebb kerülhetünk a végső igazság felismeréséhez.

Végül pedig fontos, hogy ha sikerül tapasztalatra szert tenni, a meditáció által mindezt meg is tudjuk őrizi a hétköznapokban, és ennek ismeretében tudjuk használni testünket, beszédünket és tudatunkat mások javára.

lamaole

Amikor egy buddhista központba érkezünk, szembesülünk azzal, hogy a fent említett három lehetőség közül az mindhármat magában foglalja, ezért értékét nem lehet túlbecsülni.
A buddhista központ számtalan hasznos dolog forrása és a fejlődésünk egyik elengedhetetlen alapja.

Valójában egy erőtérről beszélünk, melyben folyamatosan tanításokat kaphatunk a tudat felismerésének útjáról és magáról a célról is, arról a potencialitásról, mely bennünk rejlik. Itt találkozunk mindnyájan azért, hogy újból és újból szembesüljünk belső lehetőségeinkkel mindazon tanítások által, melyek elengedhetetlen forrásai az úton való haladásnak.

Ez a hely, ahová együtt járhatunk rendszeresen meditálni, számtalan programnak ad helyet. Ha rászánjuk az időt, együtt meditálhatunk a barátainkkal, még erősebb eredményekre szert téve.

meditacio

Végül a buddhista központban kaphatunk inspirációt a legerősebb módon. A gyakorlók sokaságával tartani a kapcsolatot a belső gazdagságunk olyan tükre, ahol a fejlődés felgyorsul, hiszen tapasztalataink kicserélődnek, egymás szemén keresztül láthatjuk a világot, érzékelve a bennünk rejlő kvalitások szépségét, vagy találkozhatunk tudatunk azon aspektusával, amelyek átalakítást igényelnek, ha fejlődni akarunk. Ha mások javára akarunk lenni személyes szinten túli módon, itt tehetjük meg számtalan megszabadító benyomást halmozva fel magunk és mindenki tudatában.

A buddhista központ egy erőtér, amelyben minden tapasztalat fejlődéssé alakul. Budapesten 25 évvel ezelőtt még álmodni sem mertük, hogy néhány évtized múlva a világ legnagyobb Gyémánt Út-központjának áldását élvezhetjük. Az új épületekkel fejlődésünk lehetősége tovább gazdagodik!

tuzfal

Bárki is bármilyen módon támogatja a központ tevékenységét, olyan benyomásokra tesz szert, melyek segíteni fogják ebben az életben, a halálakor és a következő életekben a teljes megvilágosodás eléréséig.

Mindenki szerencsés, aki részese lehet egy ilyen mandalának akár úgy, hogy támogatja, akár úgy, hogy használja!

AZ ÖRÖMRE ÉPÍTÜNK!

Blogarchive

Kagyu Base Project

Az örömre építünk!

 

Kapcsolat

​+36 20 349 89 89


E-mail:

info@buddhizmusma.hu