A létforgatag (szamszára) hiányossága

Készült: 2012. 05. 07.

Karmánk szerint, mely különböző tapasztalatokká érik be, tovább forog a feltételekhez kötött lét kereke; és ez a Számszára. A cselekedetek és a karma összegyűlik, és általuk tapasztalások jelennek meg. Ha a pozitív cselekedetek vannak túlsúlyban, akkor egy többé-kevésbé örömteli eredményt fogunk tapasztalni, a negatív cselekedeteknél pedig túlnyomó részben szenvedést.

Ilyen módon a Szamszárán belül különbséget teszünk hat különbözőféle tapasztalás, létkarma között:

A hat létforma:

1. paranoia állapotai

2. szellemek világa

3. állati létforma

4. emberi létforma

5. félisteni

6. isteni állapotok.

Teljesen mindegy, hogy ezek kőzűl az állapotok közül melyiket figyeljük meg, mert úgysem találunk mást, csak szenvedést. A Szamszára nem más, mint szenvedés, mert ez mindig a felhalmozott cselekedetek eredménye.

Rövid pillantást vethetünk a hat állapotra, hogy betekintést kapjunk, hogy mit tapasztal valaki, aki odaszületik újra.

A három alsóbb világ:

1. paranoiaállapot

nemcsak egy világ neve, hanem egy bizonyos tudatállapot elnevezése, mely különböző alcsoportokra osztható fel: például 18 különböző "pokol" létezik, s ezekből nyolcban a lények főként hőségtől szenvednek, további nyolcban pedig főleg extrém hidegtől. Ennek a világnak a környékén még további két pokol létezik, tehát így összesen 18. Ezen állapotok mindegyikében semmi más nem tapasztalható, csak hőség és hideg, kizárólag rendkívül nagymértékű szenvedés.

Most azt gondolhatná az ember, hogy mivel a paranoiavilágokban nagy a szenvedés, így a többi létvilág nem ennyire rossz. Azonban ekkor meg kell néznünk, hogy például mi tapasztalható

2. szellemek világa

Az ott élő "éhes szellemek" nagyon erősen éhségtől és szomjúságtól szenvednek. E világ jellemzésének egyikében azt mondják, hogy "egy éhes szellem 100 évig még azt a szót sem hallja, hogy 'étel' vagy 'ivóvíz', és semmilyen lehetősége nincs, hogy hozzájusson". Azt tanítják, hogy az éhes szellemeknek akkora a hasuk, mint egy hegy, és a nyelőcsövük olyan vékony, mint egy hajszál. Lehetetlen számukra, hogy annyi táplálékhoz jussanak, amennyi csillapítaná az éhségüket és a szomjúságukat. Még akkor is, ha találnak valamennyi élelmet vagy vizet, ez abban a· pillanatban, ahogy magukhoz veszik, valami undorító dologgá, mint például vérré vagy gennyé válik. Ez a fő tapasztalásuk, mely valójában nem más, mint szenvedés.

3. állati világ

Ezek után azt lehetne gondolni, hogy az állati világban nem ilyen rossz a helyzet. De, ha megfigyeljük az állatok helyzetét, akkor itt sem találunk semmi mást, csak szenvedést. Könnyen látni lehet, hogy mennyi szenvedést tapasztalnak a vízben és a földön élő állatok, mert vadásznak rájuk és kihasználják őket.

Ezeket a világokat a három "alsóbb" világnak nevezik, mivel

a szenvedés bennük nagyon erős és domináns.

A három felsőbb világ:

Mégis az úgynevezett három "felsőbb" világban sem találunk mást, mint szenvedést.

4. asurák világa

Az asurák, a félistenek legfőbb problémája például a féltékenység: látják az istenek kellemes tapasztalásait és irigyek, mivel saját tapasztalásaik nem felelnek meg ezeknek. Ezért állandóan az istenek ellen harcolnak, mégsem győznek sohasem. Mindig ők a vesztesek és állandóan féltékenyek, ami szenvedést okoz világukban.

5. istenek világa

De a valódi istenek is szenvednek: bár életük során sok örömben van részük, haláluk előtt szörnyű sok szenvedést tapasztalnak azáltal, hogy tudatosodik bennük a haláluk. A közeledő halálukat hét nappal előre már tudják, de ez a hét nap az istenek világában hét emberi évnek felel meg. Az istenek tehát hét éven át pontosan látják, hogy haláluk után hova fognak újraszületni, és mivel az összes jó karmájukat elhasználták, alsóbb világokba zuhannak.

Azt, hogy közeleg a haláluk, bizonyos jelek alapján veszik észre például, hogy a testüket díszítő virágok elkezdenek hervadni, és hogy a testük kellemetlen szagot kezd árasztani. Tehát az istenek világa is rendkívül szenvedésteli.

6. emberek világa

Végül az emberi világban a születés, öregség, betegség és halál szenvedéseit tapasztaljuk. Tehát bármelyik létformát is nézzük, azt látjuk, hogy a Szamszára és a szenvedés ugyanazt jelenti. A Szamszárát ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor az ember egy tűn ül: nem létezik egyetlen pillanat sem szenvedés nélkül.

A négy gondolat, melyek által elfordulunk a Szamszárától, tényleg nagyon fontos a számunkra. Sokan

a régi mesterek közül használtak egy bizonyos idézetet. Azt mondták:

"Az előkészítő gyakorlatok mélyrehatóbbak, mint a fő gyakorlat."

A Dharma-gyakorlatban való fejlődésünkhöz lényegi fontosságú, hogy ezen alapvető látásmódokat nagyon tisztán megértsük. Ezért kell időt fordítanunk arra, hogy e négy gondolat értelmét alaposan átgondoljuk.

Először, miután az ember az "Értékes Emberi Test"-ről szóló magyarázatokat részletesen átvette és megértette, csak azután tudja azokat valójában értékelni.

Utána rátérünk a "mulandóságra", s ha ezt részletesen végiggondoltuk, természetes módon megértjük, hogy hogyan működik a karma, s ezután azt, hogy hogyan működik a Szamszára, és hogy milyen szenvedések vannak a különböző világokban.

*

Ha kifejlesztettük ezt az alapvető látásmódot, akkor egy szilárd alappal rendelkezünk, melyre felépíthetjük a Dharma-gyakorlatunkat, mégpedig:

"A Négy Különleges Előkészítő Gyakorlatot", melyek

a következők:

1. Leborulás

2. Gyémánt Tudat

3. Mandala-felajánlás

4. Guru Jóga

Ekkor tényleg egy olyan szilárd alappal rendelkezünk, mely által képesek leszünk kibontakoztatni

a közvetlen felismerést.

Ha nem törődünk ezzel a szilárd alappal, akkor meglehet, hogy nehéz lesz elérni mindezeknek a gyakorlatoknak az eredményét!

Ez olyan, mint amikor egy házat épít az ember: egy jó alapra van szükségünk, máskülönben a ház később könnyen összedőlhet - az ember nem hagyatkozhat erre.

Tulajdonképpen ehhez a témához sokkal több magyarázat tartozik, de kérlek benneteket, emlékezzetek az itt elmondottakra! A Szamszárában lenni szenvedést jelent.

Nekünk mégis örülnünk kell, mivel nagyon kedvező helyzetben vagyunk, mert képesek voltunk egy "Értékes Emberi Test"-tel újraszületni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan nagyszerű lehetőséggel rendelkezünk, melyet más létformákban nem találunk meg. Rendelkezünk egy bizonyos mértékű szabadsággal, így képesek vagyunk különbséget tenni a jó és a káros cselekedetek között. Képesek vagyunk feladni a negatív cselekedeteket, és a pozitívakra koncentrálni.

Ha életünkben hasznos cselekedeteket gyakorlunk, ennek az életnek a során elérhetjük a Szamszárától való megszabadulás állapotát. Viszont ha nem törődünk ezzel, és továbbra is negatívan cselekszünk, akkor az ennek megfelelő eredményt kapjuk majd, és ekkor nem tudjuk megszabadítani magunkat a Szamszárától. Ekkor az újraszületések örök körforgásában maradunk, és az egyik vagy a másik létállapotba vándorolunk.

Ezért kell itt és most tudatában lennünk ennek a nagy lehetőségnek, és megtenni minden tőlünk telhetőt, hogy addig használjuk ezt, amíg a rendelkezésünkre áll. Tudom, hogy ebben az értelemben mind nagyon igyekeztek.

Az emberek manapság nagyon elfoglaltak, sok pénzt kell keresniük stb. Mégis, fordítsatok időt arra, hogy elmenjetek a Dharma-tanításokra és gyakoroljátok azokat. Ez nagyon jó és hasznos, és szeretnélek benneteket bátorítani, hogy folytassátok! Soha ne hagyjátok abba a Dharma gyakorlását!

Forrás: Csecsu Rinpocse: A négy gondolat