Menedékfa

Készült: 2012. 05. 07.

Menedekfa orig.

Menedekfa

 


 
LÁMÁK

 LÁMÁK
1 Jum Csenmo - Pradzsnyaparamita 34
Csöjin Dordzse - 10.Karmapa
59

VÉDELMEZŐK

Mahakala Bernagcsen

2 Kuntu Zangpo -Samantabadra 35
Jese Nyingpo - 7.Samarpa
60 Rangdzsungma - Palden Lhamo
3 Dordzse Szempa - Vadzsraszattva 36
Jese Dordzse - 11.Karmapa
61 Mahakala Csadrükpa
4 Dordzse Csang - Vadzsradara 37
Csötyi Töndrup - 8.Samarpa
62 Gonkar - Fehér Mahakala
5 Tilopa 38
Csangcsub Dordzse - 12.Karmapa
63 Mahakala Csasipa
6 Naropa 39
Csötyi Dzsungne - 8.Szitupa
64 Tuszölma
7 Lodro Rincsen 40
Dudul Dordzse -13.Karmapa
65 Namtösze
8 Szaraha 41
Csödrup Gyamco - 10. Samarpa
66 Dam Csen
9 Nagardzsuna 42
Pema Nyingdzse Vangpo 9.Szitupa
67 Szin Gön
10 Savaripa 43
Tekcsö Dordzse -14.Karmapa
68 Sing Csong Jab Jum
11 Métripa 44
Lodrö Taje - 1.Dzsamgon Kontrul
69 Kar Nak
12 Marpa 45
Katyab Dordzse 15.Karmapa
70 Ceringma
13 Milarepa 46
Pema Vangcsö Gyalpo - 11.Szitupa
71 Ekadzati
14 Gampópa 47
Ktyence Özer - 2.Dzsamgon Kontrul
15 Düszüm Tyenpa 1.Karmapa 48
Rangdzsung Rigpe Dordzse - 16.Karmapa
16 Drogon Recsen
JIDAMOK
MÁS VONALAK LÁMÁI
17 Pomdrapa 49
Korlo Demcsog - Csakra Szamvara
A  Guru Rinpócse - Padmaszambhava
18 Karma Paksi 2.Karmapa 50
Dordzse Palmo - Vadzsra Varahi
B Khempo Bodhiszatva
19 Orgyenpa 51
Szangve Düpa -Guhja Szamadzsa
C Triszong Decen király
20 Rangdzsung Dordzse 3.Karmapa 52
Gyalva Gyamco -Vörös Csenrézi
D Padampa Szangye
21 Jungtönpa 53
Dütyi Korlo - Kalacsakra
E Kunga Nyingpo
22 Rölpe Dordzse 4.Karmapa 54
Tyepa Dordzse - Hé Vadzsra
F Longcsen Rabdzsang
23 Kacsö Wangpo - 2.Samarpa 55
Dordzse Dzsigdzse - Vadzsra Bhairava
G Congkapa
24 a Desin Sekpa 5.Karmapa 56
Drölkar -Fehér Tara
H Dülpopa
24 b Rikpe Ralltri - Ratna Bhadra 57
Dröldzsang -Zöld Tara
I Atisha
25 Tongva Tönden 6.Karmapa 58
Macsik Labdrön
J Tyobpa Dzsigten Szöngon
26 Dzsampe Zangpo
BUDDHÁK
K Lindzse Répa
27 Paldzsor Töndrup 1.Gyalcab Rinpócse I. 
Dordzse Csang - Gyökér Láma
L Pamo Drugpa
28 Csödrak Gyamco 7.Karmapa II.a
Sakjamuni Buddha
M Dzsamjong Kjence
29 Tasi Paldzsor II.b
Öpame - Határtalan Fény Buddhája
Szartong Csogam
30 Mityö Dordzse 8.Karmapa II.c
Szangye Menla - Gyógyító Buddha
O Trungpa Rinpócse
31 Köncso Jenla - 5.Samarpa
BODHISZATVÁK
P Kjunpo Naldzsor
32 Vangcsuk Dordzse - 9.Karmapa III.a
Csenrézi - Szerető Szem
33 Csötyi Vangcsuk - 6.Samarpa III.b
Ö Szüng
III.c
Dra Csen Dzin