Tíz negatív cselekedet

Készült: 2012. 05. 08.

A tíz negatív tettnek érdemes tudatába kerülnünk, és felhagynunk velük. Amikor először hallunk róluk, általában teljesen biztosak vagyunk a tekintetben, hogy ezek egyikét sem fogjuk elkövetni a jövőben. Végül is, ki az közülünk, aki lop, gyilkol vagy hazudozik? Azonban miután alaposan megfigyeljük magunkat, kevés olyan tettet találunk, mely nem sértő vagy ártó valakire nézve. De éberséggel, kellő figyelemmel képesek vagyunk változtatni ezen.

Néha az emberek túl merevvé és feszültté válnak akkor is, ha görcsösen igyekeznek jók, fegyelmezettek és erkölcsösek lenni. A feszültség persze abban az esetben is megjelenhet, amikor egyre inkább tudatába kerülünk a rendkívüli „pusztításnak", amit a puszta (fizikai) létezésünk okoz – legyen az látható, nem látható, szándékos vagy akaratlan. A buddhista szemszögből éppen ez az, amit a szamszárába való születés jelent, és ezért kell megszabadulnunk belőle.

Azokat a cselekedeteket, melyekkel fel kell hagynunk, három kategóriába soroljuk: háromféle negatív tett testtel, négy a beszéddel és három a tudattal.


A test három negatív tette

Az ölést sokféleképp értelmezhetjük. Finom szinten ugyan, de életünk minden pillanatában ölünk. Persze az ölés bizonyos mértékű szándékossággal kell, hogy ötvöződjön. Ahhoz, hogy teljes mértékben megjelenjen az ölés általi karma, az ölésnek szándékosnak kell lennie, és végre is kell hajtanunk a tettet, miközben tisztában vagyunk az áldozat kiben- vagy mibenlétével. Például, egy apró bogár megöléséhez, tudatában kell lennünk, hogy a bogár az áldozat, akarnunk kell, és meg kell tennünk – és hogy teljessé váljon a karma, agressziónak kell ezzel párosulnia. Ezt hívják ölésnek.

Az öléssel párosuló karma kevésbé fajsúlyos, ha hiányzik az erős szándék vagy vágy az ölésre; ha nem tudjuk, kit ölünk meg, vagy hiányzik az agresszió. Meg kell értenünk az ölés tettét e szemszögből – nem kell úgy éreznünk, hogy a legalsó létállapotba jutunk, mert akaratlanul elvettük valaki életét.

A lopás azt jelenti, hogy elveszünk olyasvalamit, ami nem a miénk. Bármilyen eszközt is használunk – pozíciót, hatalmat, tekintélyt, a verbális képességünket, hízelgést, fenyegetést vagy épp fizikai tettet, trükköket –, elvenni azt, ami nem a miénk, vagy nem adtak nekünk, lopás. Legtöbbünk az gondolja, hogy nem lop, de a lopás az, amit valószínűleg minden másnál többször követünk el. Még az a szándék vagy kívánság is – irigységből és féltékenységből kifolyólag – hogy elvegyük azt, ami nem a miénk, lopásnak tekinthető. Ezért alaposan gondoljuk át, mit jelent elvenni valamit, ami a másé.

A szexuális ártás az a fájdalom és sérelem, amit ilyen úton – partnerünknek vagy másoknak – okozunk saját vágyaink kielégítése végett. A lényeg, hogy a motiváció és a fizikai tett csupán saját vágyaink kielégítését szolgálja. Egyáltalán nem vagyunk figyelemmel a másik érzéseire, természetére és tudatállapotára. Nem érdekel a másik, csak a saját szükségletünk. Ha a másik fél nem akarja, ellenkezik, ha megsértjük az érzéseit vagy más módon ártunk neki, akkor az szexuális ártás.


A beszéd négy negatív tette

Hazudni azt jelenti, hogy nem az igazat mondjuk. A szándékunk ekkor az, hogy becsapjunk valakit vagy szándékosan téves információt adjunk. Lényeges, hogy mindezt saját javunkra tesszük, tudatosan állítva hamis dolgot. A hazugság tette akkor teljes, amikor meg akarjuk győzni a másikat, hogy igaz, amit mondunk, miközben nem az. A hazugság nem csak a beszéddel függ össze, a testtel adott gesztusszerű jelzések is lehetnek hazugságok. A fizikai tettek hozzájárulhatnak a megtévesztéshez.

Az emberek gyakran megkérdezik, hogy lehet-e azért hazudni, hogy segítsünk valakin. Ha alaposan átgondoljuk, láthatjuk, hogy a hazugság azt jelenti, hogy szándékosan becsapunk valakit saját érdekünkben. Ha a hazugság nem szolgálja saját érdekeinket, nem meríti ki a hazugság negatív tettének definícióját. Természetesen mindenfajta hazugsággal jár valamiféle karmikus negatív hatás. Azonban, ha a hazugság más javát szolgálja, az sokkal hasznosabb, mint az igazság elmondása.

Mások megosztása vagy a rosszmájúság azért ugyancsak negatív, mert saját érdekünkben tesszük. Két ember vagy két csoport között a beszédet használva rossz érzéseket ébresztünk, ami aztán ellentétben csúcsosodik ki. Az ezzel járó karmát csökkenti, ha a tett nem teljesedik be: ha másokat nem vagyunk képesek meggyőzni, akkor a karma nem teljes.

A durva beszédet arra használjuk, hogy másokat megsértsünk. Mondunk valami negatívat vagy metszően kritikusat, szándékosan azért, hogy megsértsük mások érzéseit. Ezzel a másik személynek fájdalmat okozva, kimerítjük a durva beszéd hibáját.

A fecsegés vagy pletykálkodás azt jelenti, hogy oly módon beszélünk – bármilyen témáról – mely szétszórttá tesz minket. Gyakorlatilag a fecsegés általában mindaz, ami nem mások megosztása, nem durva beszéd és nem hazugság – gyakorlatilag a legtöbb dolog, amit mondunk.


A tudat három negatív tette

A mohóság az jelenti, hogy mások tulajdonaira vágyunk – otthonukra, családjukra, vagyonukra, pozíciójukra, tudásukra, bölcsességükre, képességeikre, szépségükre vagy hatalmukra. Ahelyett, hogy saját pozitív tulajdonságainkat erősítenénk, az jár a fejünkben, amink nincs, ami féltékenységet, depressziót és csalódottságot vált ki. A mohóság szegényes mentalitást takar. Ahelyett, hogy nagyobb energiát fektetnénk a gyakorlásba, magunkat sajnáljuk.

A rosszindulat esetében azt szeretnénk, hogy mások szenvedjenek. Arra vágyunk, hogy másokat kár érjen, kellemetlen körülmények között találják magukat, vagy mi magunk – testtel, beszéddel vagy tudattal – nagy fájdalmat okozhassunk nekik.

A téves nézet leegyszerűsítve azt jelenti, hogy nincs bizalmunk az ok-okozat törvényszerűségében. Ez annak az eredménye, hogy nem értjük meg a szamszarikus létezés természetét: azt, hogy mit jelent a szamszárába való születés, a lények szenvedése és a Három Drágaság milyen értéket jelent. Ha ezeket nem gondoljuk át, a bizalom nem jelenik meg. Ez a téves nézetek alapja. A téves nézet azt jelenti, hogy az emberi igazságot nem fogadjuk el, nem értékeljük az emberi lehetőségeket, azt, ami az emberi életben elérhető. A téves nézetek valódi jelentése az, hogy mindezt megértve, nem teszünk semmit.