Mala

Készült: 2012. 05. 09.

A mala a meditáció gyakorlásánál használatos számláló eszköz. Általában 108 szemből és egy végső, nagyobb szemből áll, melyet guruszemnek is neveznek. Gyakran láthatunk olyan málákat, amelyek további három, a többitől eltérő szemet is tartalmaznak. Ezek négy, egyenként 27 szemnyi részre osztják a málát. A 108 szem jelképezi a száz békés és erőteljesen védelmező aspektust a közteslétben (tib. bardo), valamint és a nyolcféle tudatosságot. A guruszem testesíti meg a megvilágosodást. Ez gyakran három részből áll, ami a három buddhaállapotot szimbolizálja. Ha pedig kettőből, egy kerekből (az ürességet tapasztaló bölcsesség) és egy hengeralakúból (maga az üresség), akkor az Buddha megvilágosodássztúpáját formázza.

Hagyományosan, a meditáció során a bal hüvelykujjunkkal mozgatjuk a szemeket. Ily módon mantránként egy-egy szemet pörgetünk át a mutatóujjon vagy gyűrűsujjon. Amikor a guruszemhez érünk, új kört kezdve, megfordítjuk a málát a másik irányba. Ez annak a jelképe, hogy a bódhiszattva mindig megfordul, amikor eléri a megvilágosodást, és visszatér a feltételekhez kötött világba, hogy hasznára legyen minden lénynek, a megvilágosodáshoz vezetve őket.

Néha két számláló is helyet kap a málán, melyek egy rövid zsinórból és ráfűzött apró gyűrűkből állnak. Az egyik dordzsével, a másik csengővel díszített. Ezek plusz segítségként szolgálnak az elmondott mantrák számlálásában, mivel minden kör után áttolhatunk egy gyűrűt a zsinór másik végére.

Két további malatípust is gyakran használnak a Gyémánt Út alapgyakorlataihoz (tib. ngöndro). Azért, hogy hatékonyan eltávolítsuk a tudat fátylait, és hasznos benyomásokat gyűjtsünk, minden alapgyakorlat során 111 111 ismétlést kell elvégeznünk, amihez néha 111 szemű speciális málát használnak, hogy könnyebbé tegyék az ismétlések számolását. Továbbá használatos a kézi mala, amely 27 szemből és egy guruszemből áll, ez különösen a négy alapgyakorlat első részénél, a leborulásoknál használatos.

A málák gyakran lótuszszemekből készülnek. Ahogyan egy olyan gyönyörű virág, mint a lótusz, kinő az iszapból, úgy jelenik meg az öt buddhabölcsesség, amikor az öt fő zavaró érzelem (harag, büszkeség, ragaszkodás, féltékenység, nemtudás) átalakul. A lótuszszemekből vagy a bódhifa (mely alatt a Buddha elérte a megvilágosodást) terméséből készült málákat elég hatékonynak tartják az áldás megtartásában. Vannak persze olyan málák, amelyek szantálfából, vagy épp különféle féldrágakövekből készülnek, sőt vannak drágakövekből készültek is, melyek Guru Rinpocse szerint a legerőteljesebbek (lásd például Nárópa rubinmáláját, melyet Marpának ajándékozott). A ritkán látott, csontból készült málák a feltételekhez kötött lét múlandóságát szimbolizálják. A tangkákon a málát gyakran a jobb kézben tartják a buddhaaspektusok, mert a jobb kéz az aktivitást, a módszereket jelképezi. Így tesz Szerető Szemek is, aki jobb kezében kristálymálát forgat. Számos erőteljes védelmező aspektus van, mint például a hatkarú Mahákála, akik koponyákból fűzött málát viselnek.

Lényeges, hogy a gyakorláshoz használt málát megáldassuk egy lámával.
 

Buddhaaktivitások és málák

A mantrákat azért használjuk, hogy a négyféle megvilágosodott aktivitást – a lenyugtatót, a gazdagítót, az elkápráztatót és az erőteljesen védelmezőt – beteljesítsük.

A békés buddhaaspektusokhoz kapcsolódó gyakorlatokban általában kristály, gyöngy, gyöngyház, fehér lótuszmag, holdkő, kagylóhéj málát használnak. A szemeknek világosnak vagy fehérnek kell lenniük. A gazdagító buddhaaktivitás esetén arany, ezüst, bronz, réz, bódhi- vagy lótuszmag málát használnak. Az elkápráztató típusú gyakorlatokhoz vörös korallt, vörös karneolt, vörös szantálfát vagy sáfrányillatú vörösfát használnak. A erőteljesen védelmező gyakorlatoknál általában a rudraksa magok, az emberi vagy állati csont, és a fém málák jellemzők.

Dordzse Págmo (és Dordzse Naldzsorma) esetében gyakran vörös korallt vagy karneolt, Gyógyító Buddhánál lápisz lazulit, Zöld Taránál pedig türkizt használnak.

A bódhimagok és a vörös szantálfa általában igen kedvező minden gyakorlathoz. Az emberi és állati csontból készült málákat inkább a megvalósított jógik használják, a csontból készült rituális tárgyaknak tulajdonított karmikus hatások miatt.